I. TEORİK EĞİTİMLERİN EĞİTİM PROGRAMI


1. Temel Liderlik Bilgisi Eğitimi

a)Geçmişten Bugüne Liderlik Olgusu (14 Ekim)

b)Güncel Liderlik Yaklaşımları (14 Ekim)

  2.Liderlik Becerisi Eğitimi

a) Motivasyon ve Motivasyon Teknikleri 15 Ekim

b) Takım Çalışması 16 Ekim

c) Zaman Yönetimi 17 Ekim

d) Stres Yönetimi 18 Ekim

e) Kriz Yönetimi 21 Ekim

g) Çatışma Yönetimi 11 Kasım

h) Müzakere Yönetimi 12 Kasım

3.Yetkinlik Arttırıcı Eğitimler

a) Medya Okuryazarlığı 22 Ekim

b) Finansal Okuryazarlık 23 Ekim

c) Ticari Girişimcilik 24 Ekim

d) Stratejik Yönetim 25 Ekim

e) Değişim Yönetimi/Değişime Direnç 30 Ekim

f) Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi 31 Ekim

g) Fütüvvet Ahlakı 1 Kasım

h) İletişim Yöntemleri (Sözlü İletişim, Yazılı İletişim, Beden Dili) (Sömestr dönemi)

ı) Sunum Yapma Becerileri-Etkili Sunum Teknikleri (Sömestr dönemi)

i) Proje Yönetimi Eğitimi 9-12 Mart

j) Sosyal Girişimcilik 16 Mart

k) Sosyal Pazarlama 17 Mart

II.    UYGULAMA EĞİTİMLERİ İÇEREN DERSLER


Takım Çalışması Murat Esen 16 Ekim
Zaman Yönetimi Ahmet Uran 17 Ekim
Stres Yönetimi Ayşegül Nalbantoğlu 18 Ekim
Kriz Yönetimi Ahmet Uran 21 Ekim
Ticari Girişimcilik Zehra Nuray Nişancı 24 Ekim
Çatışma Yönetimi Evrim Mayatürk

Zehra Nuray Nişancı

          11 Kasım
Müzakere Yönetimi Evrim Mayatürk

Zehra Nuray Nişancı

12 Kasım
İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi İZKA Aralık ayı
Proje Yönetimi Eğitimi Mehmet Emin Bakay Mart-Mayıs Dönemi

III.    EĞİTİM DIŞI ETKİNLİKLER (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)


  1. Başarı Hikâyeleri Serisi-Lider Buluşmaları (2 gün-Aralık Ayı)
  2. Firmalara, meslek odalarına, sanayi bölgelerine yapılacak toplam 5 adet eğitim gezisi (Mart, Nisan, Mayıs ayları)
  3. Firma Ziyaretleri (ESBAŞ+AOSB+MÜSİAD üye firmaları ile işbirliğinde) (Mart, Nisan, Mayıs ayları)
  4. Liderlik Kampı (Sömestr dönemi- Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı İzmir ve çevresinde yer alan tesisler kullanılacak)
  5. Başarılı öğrenci grupları için ödül gezisi ( Geziye katılacak öğrencilerin belirlenmesi için kriterler “derslere ve etkinliklere devam durumu, ders içi ve etkinlik içi katılım durumu, uygulamalı proje yarışmasında dereceye girme” olarak belirlenmiştir)-haziran sonu-2020
  6. Projeler (Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin sunumu ve değerlendirilmesi)-mayısın son haftası