TEORİK EĞİTİMLERDEN SORUMLU EĞİTMENLERİN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ


Prof. Dr. Akif TABAK

Prof. Dr. Akif TABAK, 1967 yılında Eskişehir ‘de doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini Eskişehir’de liseyi İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesinde 1985 yılında tamamladı. 1989 yılında Ankara’da Kara Harp Okulundan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 1989 – 2013 yılları arasında yurt içi ve dışı değişik birliklerde görev yaptı. 2013 yılından itibaren İKC üniversitesi İİBF de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Akif TABAK, 1997 yılında Gazi Üniversitesinde yüksek lisans, 2004 yılında KTÜ işletme doktorasını tamamlamış, 2010 yılında UAK tarafından yönetim ve strateji doçentliği unvanını almış daha sonra aynı alanda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde 2015 yılında İşletme bölümü Yönetim Organizasyon ana bilim dalında profesörlüğe atanmıştır. Prof. Dr. Akif TABAK, bugüne kadar yurt içi ve dışında bilimsel çalışmalara katılarak bildiri, kitap, kitap bölümü ve projeler yapmış, değişik seviyelerde hizmet içi eğitimlerde, örgün eğitimlerde, uzaktan eğitim programlarında yer almıştır.


Prof. Dr. Serhat BURMAOĞLU

Araştırma Alanı: Teknoloji madenciliği, teknoloji uzgörüsü, teknoloji politikası geliştirme, bilimetri, patent analizi, ağ görselleştirme, çok kriterli karar verme

Dr. Burmaoğlu doktorasını Atatürk Üniversitesi Sayısal Yöntemler bölümünden almıştır. 2014’ten bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde çalışmaktadır. Dr. Burmaoğlu Doçentliğini Sayısal Yöntemlerden almış ve teknoloji uzgörüsü, teknoloji madenciliği, Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi, sürdürülebilirlik hedeflerinin ortaya konulması ve teknoloji politikası geliştirme araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmektedir. Araştırma alanı ile ilgili olarak 2013 yılında Manchester İnovasyon Enstitüsü’nde araştırmalar yürüterek özellikle Savunma Ar-Ge’sinin yönlendirilmesine ilişkin uluslararası makaleler yayınlamış 2018 yılında ise Georgia Institute of Technology’de araştırmalar yürüterek geleceğin teknoloji alanlarının belirlenmesine yönelik büyük veriye dayalı modeller üzerinde yoğunlaşmıştır. 2014-2018 yılları arasında Connected Health COST aksiyonunda Türkiye temsilcisi olarak görev almış ve proje tamamlanmıştır. Halen, Perspectives of Aeronautical Research in Europe (PARE) AB Ufuk 2020 projesinde uluslararası araştırmacı olarak, İZKA projesinde ise firmalar için dijital olgunluk belirleme modeli geliştirme projesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Sürdürülebilir teknolojilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritası geliştirme, büyük veriye dayalı Ar-Ge önceliklerinin belirlenmesi, dijital dönüşüm stratejisi geliştirilmesi ve enerji verimliliği gibi konularda büyük veriye dayalı iktisadi ve uzgörü temelli çalışmalar yürütmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi Murat ESEN

25.02.1979 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini 2001 yılında Gazi Üniversitesi’nde tamamlayarak; 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon ABD’de tamamladı. 2012-2015 yılında Yükseköğretim Kurulu’nda başkan danışmanı olarak çeşitli kurumsal gelişim projelerinde çalıştı. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Liderlik, kariyer yönetimi ve yükseköğretim alanlarında çalışmaları devam etmekte olup; beş adet uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış kitap bölümü, on yedi adet ulusal ve uluslararası makale ve çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde sunulmuş bildirisi bulunmaktadır.


Doç. Dr. Cahit KÜLEKÇİ

1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1993’te Adana İmam-Hatip Lisesi’nden, 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde görev yaptığı 2000-2010 yılları arasında; 2003 yılında ‘Osmanlı Devleti’nde Ermeniler’ isimli tezi ile yüksek lisansını; 2009 yılında ‘İstanbul Ermenileri’ üzerine hazırladığı tezi ile de doktorasını tamamladı. 2011 yılında yardımcı doçent olarak İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 2011 yılından itibaren bu fakültede İslam Tarihi ve Sanatları bölümünün başkanlığının yanı sıra bir yıl da dekan yardımcılığı yaptı. 2015 yılında ÜAK tarafından doçent unvanı verilen Külekçi, 2018 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’ne geçti. Halen bu fakültede İslam Tarihi ve Sanatları bölüm başkanı ve İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Dr. Öğretim Üyesi Engin KÜÇÜKSİLLE

1978 Isparta doğumlu olan Engin KÜÇÜKSİLLE, ilk ve orta öğrenimini Isparta’da tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu İşletme Bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında ise aynı üniversitede doktor unvanını aldı. 2013 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.


 Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇELİK

1984 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. 2007 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği esnasında Varşova Üniveristesi’nde bir yıl finans üzerine eğitim gördü. 2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Finans Programında “Theoretical Development of Asset Pricing Models and their Empirical Results: A Critical Examination of Factor Based Models in the Context of Meta Analysis Approach” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı Enstitüde İngilizce İşletme Anabilim Dalında “Micro Financial Credit Risk Metrics: A Proposed Model for Bankruptcy and Its Estimation” adlı tezi ile 2013 yılında doktor ünvanını aldı. Halen Katip Çelebi Üniversitesi İİBF, İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Çelik’in finans alanında yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirileri mevcuttur. Dr. Çelik, Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edilen ‘Finansal Okuryazarlık Seferberliği: Ekonomide Kadının Gücü’ isimli projesi kapsamında İzmir, Muğla ve Denizli’de eğitimler vermiştir.


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAKAY

Dr. Bakay İKCU İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim dalında 2016 yılından beri öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde proje yönetimi, bilimsel araştırma yöntemleri, girişimcilik ve nitel araştırma yöntemleri derslerini vermektedir. Dr. Bakay 2005 yılından beri çok sayıda Avrupa Birliği projesi yazıp uygulamış, proje döngüsü yönetimi alanında da eğitimler vermektedir. Uzmanlık alanı Eğitim Bilimleri olup, Milli Eğitim Bakanlığının farklı kademelerinde görev yapmıştır.


Dr. Öğr. Üyesi Tolga ŞENTÜRK

1980 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini de Celal Bayar Üniversitesi İşletme bölümünde bitirdi. Şu anda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde Medya ve İletişim bölümünde öğretim üyesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. AB Proje süreçlerine ilişkin proje ekibinin ve projenin koordinasyonunu sağlamak, projenin hazırlık, uygulama, değerlendirme ve yaygınlaştırma gibi tüm aşamalarında sorumlu olmak konusunda tecrübeleri bulunmaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen “Hayata Sanat, Kadına Hayat” başlıklı AB projesinde Proje Koordinatörü olarak proje faaliyetlerini yürütmüştür. Buna ek olarak, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi adına İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Envanter Çalışmasını tamamlamıştır.


Dr. Öğr. Üyesi Evrim MAYATÜRK AKYOL

Evrim Mayatürk Akyol, 1981 yılında İzmir’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlayan Mayatürk Akyol, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. Yönetim ve Organizasyon alanındaki yüksek lisans eğitimini 2006 yılında, İşletme alanındaki doktora eğitimini ise 2011 yılında aynı üniversitede tamamlamıştır. Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, 2013’ten bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, girişimcilik ve kadın çalışmalarıdır. Evrim Mayatürk Akyol, evli ve bir çocuk annesidir.


Doç. Dr. Zehra Nuray NİŞANCI

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden 1985-1986 döneminde mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda “Türkiye’de Kamu Görevi ve Görevli Alma” isimli tezi ile 1988-1989 döneminde Yüksek Lisansını bitirdi. Aynı programda 1991-1992 döneminde “Örgütlerde Başarı Değerleme ve Türk Bankacılık Sektöründe Geleneksel ve Çağdaş Değerleme Uygulamalarının Analizi (İki Bankada Karşılaştırmalı Bir Uygulama)” adlı doktora tezini sundu. 8 Şubat 1995- 8 Şubat 2000 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 1997-1998 öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı araştırma bursunu kazanarak Tunus Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 2002-2011 yılları arasında İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası üyesi olarak bağımsız çalıştı. 2011 yılı Ekim ayı itibariyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak göreve başladı.  Eylül 2013- Aralık 2013 tarihleri arasında YÖK araştırma bursu ile ABD Penn State Üniveristesi’nde araştırmacı olarak görev yaptı. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve Girişimciliktir. Evli ve iki çocuk annesidir.


Öğr.Gör. Ayşegül NALBANTOĞLU

Çalışma Alanı: Fikri Mülkiyet, Patent, Teknoloji Transferi, Girişimcilik, Akademik Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Proje Yönetimi

1984 yılında Aksaray’da doğan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ayşegül NALBANTOĞLU lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümünde tamamlamış olup, yüksek lisans eğitimine İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İşletme bölümünde devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde ayrıca Eğitim Pedagojileri alanında İngilizce Öğretmenliği Formasyonu belgesini almaya hak kazanmış ve İngilizce Öğretmeni olarak 4 yıl boyunca çalışmıştır. Sonrasında, İstanbul’da Koç Holding bünyesindeki Arçelik şirketinin AR-GE Departmanı’nda Fikri Haklar Sorumlusu olarak 3 yıl boyunca görev almıştır. Sonrasında, İzmir’e yerleşmiş ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde, teknoloji transferi, girişimcilik, ulusal ve uluslararası projeler konusunda çalışmalarını sürdürmüştür. Aynı zamanda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Eğitim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Daha önce de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yürütülen “Hayata Sanat, Kadına Hayat” başlıklı AB projesinde proje asistanı ve araştırmacı olarak yer almıştır.


Öğr. Gör. H. Ahmet URAN

1979 yılında İzmir’de doğan Uran, Lisans öğrenimine Rusya Kemerova Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünde başlamış ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölünden mezun olmuştur. Daha sonra yüksek lisans eğitimine Ege Üniversite Yönetim Bilimi ve Organizasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İşletme Programında Doktora eğitimine devam etmektedir.

Profesyonel hayatına 2000 yılında başlayan Uran, 19 yıllık çalışma sürecinde birçok firma ve üniversitede; Satış Sorumluluğu, İhracat Operasyon Sorumluluğu, Sosyal İşler Sorumluluğu, Mediko-Sağlık Kültür ve Spor Daire İşleri Mevzuatı Mütevelli Heyet Danışmanlığı, Sosyal ve Kültürel İlişkiler Koordinatörlüğü, İnsan Kaynakları Sorumluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcılığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi çeşitli idari sorumluluk ve yöneticilik görevlerini yürütmüş ve halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Uran, akademik çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri kapsamında; İş Analizi ve İş Değerleme, İş Tatmin Belirleyicileri, Motivasyon Araçları, Mülakat Teknikleri, İşe Alım Sürecinde Mesleki odaklı Kişilik Envanter Testleri, Personel Seçiminde Promothee Uygulaması, Performans Yönetimi, Eğitim Planlama, Kariyer Yönetimi gibi İnsan Kaynakları Yönetimi uzmanlık alanlarının yanı sıra Örgüt Psikolojisi, Stratejik Yönetim, Kalite Yönetimi, Protokol Yönetimi, Kişilerarası Etkili İletişim, Zaman Yönetimi, Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü, Etkili Sunum Teknikleri, Beden Dili, NLP ile Algı Yönetimi gibi çalışma alanlarında da eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.