PROJE GENEL AMACI

Üniversite öğrencilerinin liderlik becerilerinin arttırılması.

ÖZEL AMAÇLARI

  • «Genç Liderler Hibe Programı» tasarlanması ve programa ait hibe rehberi oluşturulması.
  • Yenilikçi bir yaklaşımla tasarlanan liderlik eğitimlerinin üniversitelerin genel havuz dersleri içerisine alınmasının sağlanması.

BEKLENEN SONUÇLAR

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajanslarının kendi sorumluluk bölgelerindeki uygulama projelerini finansal olarak desteklemesi.
  • İstekli olan yüksek öğretim kurumlarında Genç Liderler Projesi’nin her yıl düzenli olarak uygulanması
  • Tasarlanan teorik ve uygulamalı liderlik eğitimlerinin üniversitelerin havuz derslerine eklenmesi
  • İktisadi ve sosyal gelişim için ihtiyaç duyduğumuz liderlerin erken yaşta tespiti
  • Potansiyel genç liderlere yönetsel yetkinliklerin kazandırılması